Thông số kỹ thuật dòng đồng hồ so chân gập dòng PC series: