Thông số kỹ thuật dòng đồng hồ so chân gập dòng PC series:

Hình ảnh thật của Peacock PC-2

peacock-pc-2